Confraria de la Soledat

_Lloable Confraria de la Soledat

_La Soledat. El pas de l’Ajuntament

_Fundada el 1610 i refundada el 1999

_Clavari:

__Salvador Sanchis i Ferri

_Sotsclavari i Síndic:

__Daniel Santamaría Sanz

_Majordorm:

__Jorge Llin Mira

_Andador:

__Vicente Llin Ferrero

_Capatàs de les andes:

__José Rafael Valiente Tortosa

_Vocals:

__Ana Albuixech Albuixech

__Marta Llin Torró

__María Rodrígez Fernández

__Vanesa Rodrígez Fernández

__Ricardo Sanchis Ferri

__Salvador Sanchis Soler

__Grabiel Santamária Albuixech

__Gloria Torró Castelló

__Prior-Consiliari:

__Rvdo.D.Antonio Ferrando Martí

_Presidència d’honor:

__Excel-lentíssim Ajuntament d’Ontinyent

_Activitats

_Contactes:

_www.soledatontinyent.com

_e-mail: soledat_ontinyent@hotmail.com

_http://soledatontinyent.blogspot.com