Germandat del Temple

_Germandat dels pobres cavallers del Crist i del Temple de Salomó i de Jerusalem

_Fundada en 2015

_President/Germà Mestre:

__Domingo Tormo Vidal

_Vicepresident/Germà Senescal:

__Jorge Abad Martinez

_Secretari/Germà Escrivent:

__Josep Antoni Alfonso Diaz

_Tesorer/Germà Comanador:

__José Abad Mullor

_Consiliari:

__Rafael Sala González

_Representante JHC:

__Josep Antoni Alfonso Díaz

_Vocals:

__Gonzalo Molla Galiana

__Rafa Montava Biosca

__Mari Carmen Montava Biosca

_Actividades:

_Activitats realidades any 2023,

_Diumenge 1 de abril: convivencia en la ermita de Agullent.

_Dijous 6 de abril, Dijous Sant: celebració de la Pascua de Jesús.

_Divendres 27 de octubre: Festividat del Sant Calze, en la Parroquia de Sant Josep d’Ontinyent.

Diumenge 12 de Noviembre: Viatge a Culla.

_Contactos: